UİLYAM ŞEKSPİR. 116-CI SONET

 

Sonnet116.jpg

                         Let me not to the marriage of true minds

 

Səmimi qəlblərin ittifaqına,

Nə mane? Sevgi  heç sevgi deyildir,
Əgər dəyişirsə, səbəb axtarıb,

Vəfa görməyərək ya da əyilir.

 

Yox, o,  dənizlərdə duran nişangah,
Tufanlar görsə də heç zaman əsmir.

Ulduzdur, hər hansı gəmi yol azsa,

Ulduz tək həmişə ucadır yeri.

 

Zaman oyuncağı deyildir, hərçənd,
Gül yanaq, gül dodaq zamanla solar.

Məhəbbət yaşayar qiyamətəcən,

Dəyişdirməz onu həftələr, aylar.

 

                   Sübut edilsə ki, doğru deyil bu,
                   Nə şeir yazmışam, nə sevən olub.

İngiliscədən tərcümə

11-12.04.2018

Samara