POL VERLEN. UŞAQ QADIN

verlain-19

Child wife

Mənim sadəliyimdən heç nə anlamadınız
Zavallı bala, heç nə!

Qaçdınız düşünmədən, küsüyə aldandınız,
Məhəl qoymadan mənə.

 

 

Sizin gözlərinizin mavi aynası gərək,
Mehribanlıq əks edə.

Sizəsə, yaslı bacım, baxanlar ancaq görər,

Gözünüz dolu öddür.

 

 

Miskin qəhrəmanlara bənzədiniz, yelləyib

Xırda əllərinizi,
Qışqırıq qopardınız, dəliydiniz elə bil,

Hanı nəğməniz sizin?

 

 

Gurlayan və döyünən nə var sizi qorxudar,
Həm qasırğa, həm ürək.

Qəmli-qəmli mələyib anasını axtaran,

Quzusunuz siz ürkək.

 

 

Heyf ki, bilmədiniz işıq, şərəf gətirən,
Güclü məhəbbət nədir.

Bədbəxt çağı sevincli, ciddi  — bəxtəvər ikən,

Və gənc ölənə qədər.

 

Fransızcadan tərcümə

QEYD: Şeirin adı orijinalda ingiliscədir

20.11. 2018

Samara