Архив | 04.11.2018

POL VERLEN. QADINLARIN GÖZƏLLİYİ

verlain-19

Beauté des femmes

Qadınlarda gözəllik, zəiflik və ağ əllər,
Şər də törədə bilir, xeiyir mənbəyidir həm,

Və daha gözlərində vəhşi qalmamış heç nə,
Tək “Bəsdir” deyə bilir, kişi üzlüsə əgər.

 

Və yuxulu anadır, həmişə xışıldayan,

Yalan da danışanda, bu səs! Elə bil səhər,
Harayıdır ya da ki, axşam duası dinər,

Hönkürtüdür, şalının ölər qırışığında

 

Adamlarda aman yox! Həyat eybəcər, acı!

Öpüşlərdən, hərbdən uzaqlarda an azı,

Zirvəsində dağların azacıq nəsə yaşar.

 

Nəsə ürəyi kimi körpənin, incə həm də,

Şərəf, hörmət! Doğrudan, elə ki, əcəl haqlar,

Nə gedəcək bizimlə, nə qalacaq və bizdən?

 

Fransızcadan tərcümə

01-02.11. 2018

Samara