Архив | 08.11.2018

POL VERLEN.  NEVEMORE

verlain-19

       Nevermore

Xatirə, məndən axı nə istəyirsən? Keçdi
Yay, odur, qaratoyuq tutqun göylə əlləşir.

Və tuşlanır yeknəsəq şüaları günəşin,
Küləkdən guruldayan saralmış meşələrə.

 

İkimizdik, gedirdik, xəyala qapılaraq,
Küləkdən saçımız tək fikrimiz də dağınıq.

Soruşdu həyəcanla mənə birdən baxaraq:

“Yadındamı ömründə ən yaxşı, bəxtəvər çağ?”
Səsi xoş, cingiltili, mələksayağı ahəng,

Susuram, ehtiyatla yalnız gülümsəyərək.

Həqiranə öpürəm ancaq ağ əllərini.

 

Ah, ilk yaz çiçəkləri, nə xoş qoxuludular!

Şəsi zümzümə kimi həm incəydi, həm şirin,

İlk dəfə “hə” deyərkən sevimli dodaqları!

Fransızcadan tərcümə

6. 11. 2018

Samara

QEYD: Şeirn adı orijinalda nigiliscədir