Архив | 20.11.2018

  POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. VIII-IX

verlain-19

Ah! Seigneur, qu’ai-je? Hélas? me voici tout en larmes…

İlahi, nə haldayam! Əfsus, yaş içindəyəm

Fövqəladə sevincdən: məni nəşələndirir,

Sizin səsiniz, mənə qüssə gətirir həm də,

Nəşədə və qüssədə cazibə eyni hərçənd.

 

Gülürəm, ağlayıram, sanki cəngi çağırır,

Döyüş meydanlarına, ordasa görürəm mən,
Qara, ağ mələkləri, qalxanlara çəkilən.

Şeypur səsiylə qəlbim qürurlu, həm qayğılı.

 

 

Həm ekstaz, dəhşət həm seçilmiş olduğumdan,
Dəyərim yox, böyükdür mərhəmətiniz ancaq.

Ah! Nə çılğınlıq fəqət,nə səy! İçim doludur,

 

Həqiranə duayla, hərçənd sonsuz həyəcan,
Dumanlandırır mənə açdığınız ümidi

Ucalıram, əsərək.

 

1X

Miskin qəlb, iş belədir!

 

Fransızcadan tərcümə

16-17. 11. 2018

Samara