Архив | 02.11.2018

  POL VERLEN. VİKTOR HÜQOYA

verlain-19

            À Victor Hugo

Nə qədər çox olsa da sizin mədh edəniniz,
Yoxdur şöhrətinizin mənim kimi vurğunu:

Adınız qələbə tək məst eləyir ruhumu,

Səmimi aşiqiyəm sizin sənətinizin.

 

Bu dünyanı Həqiqət mənə tanıtdırandan,

Tanrını və Kilsəni sevirəm, və həmişə,
İnanmışam önəmli bildiyiniz hər şeyə
Nifrət doğurur hərçənd şerinizdəki İlan.

 

 

Dəyişmişəm. Sizin tək. Mən bir ayrı cür amma.

Nə qədər kiçik olam, yenə də haqqım çatar,
Mənim bir təkamülə, yüksəlişə, yaxşıya.

 

 

Fəqət, ustad, mənim də sizə tərif borcum var,
Haçandan içimdədir; budur, açıq və dolğun,

Çünki ağır günümdə təsəllim siz oldunuz.

Fransızcadan tərcümə

01.11. 2018

Samara