Архив | 15.06.2019

YEMLİK          

yemlik.jpg

Gəzəndə parkı, bağı,
Gətirsə bəxtim əgər,

İçində ot-alağın,
Gözümə birdən dəyər.

 

 

Nə adını bilən var

Burda, nə də dadını.

Sütül yarpağında bal,
Saplağından süd damır.

 

 

Çörək kimi yeyilib,

Kəndimdə yemək olub.

Hərb düşüb, aclıq gəlib –

Neçə qarın doyurub.

 

 

 

Yaşılındakı çalar,
Heç bir otda tapılmaz.

Duruşunda vüqar var,
Yad görünsə də bir az.

 

 

Gördüm – ürəyim əsir,

Kəndimdəyəm elə bil.

Yurdun ərazisidir,

Harda ki, yemlik bitir.

 

 

Bayraq kimi boy atıb,
Ölkəmdir həndəvəri.

Üçrənglidən də artıq,
Məni təsirləndirir.

 

14-15. 06. 2019

Samara