Архив | 26.06.2019

U. B. YEYTS. SEVGİ QÜSSƏSİ

YEATS

THE SORROW OF LOVE

 

Sərçə çığırtısıyla dolu damların altı,
Göydə ay bədrlənib, sayı yox ulduzların.

Yarpaqlardan ucalan nəğmə dolu şırıltı,

İnsanın surətini, naləsini gizlədir.

 

 

 

Qız ucaldı qırmızı, yaslı  dodaqlarıyla,
Dünyanın əzəməti yaş içində elə bil.
Özünkülər öldürən Priam tək vüqarlı,
Gəmiləri qərq olan Odissey kimi zəlil.

 

 

Və qız ucalan andan haraylı damaltılar,
Boş səmada nurlanıb  yuvarlanan təkcə ay,
Və yarpaqlardan qopan iniltilər və ahlar,

Ağlar insan surəti yarada bilər ancaq.

ingiliscədən tərcümə

23-24. 06.2019

Samara

 

THE SORROW OF LOVE

By  W.B. Yeats

 

The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man’s image and his cry.

 

A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the laboring ships
And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves
Could but compose man’s image and his cry.