Архив | 29.06.2019

U. B. YEYTS. DÜNYANIN ÇİÇƏYİ

YEATS

THE ROSE OF THE WORLD

 

Kim arzular gözəllik bir yuxu kimi keçə,

Kədərdən əyilən al dodaqların naminə —

Kədər ona görə ki, möcüzə görməz yenə —

Uca dəfn alovunda Troya döndü heçə.

Öldü övladları da bu qovğada Usnanın.

 

 

 

Yox olub gedərik biz, gedər əməkçi dünya:

Ruhların içində ki, sarsılır və yer açır,
Ağımtıl sular necə qış yürüşündə qaçır

Fani ulduzlar altda, köpük qalır səmaya,

Ənginlikdə zamandan zamana tək bu keçir.

 

 

Siz də, bütün mələkər, göydə səcdəyə gəlin:
Uzun zaman qalırdı hələ siz yaranana,

Mehriban Kəs fikirli söykənərək taxtına,
Dünyanı çəmən kimi sərdi onun gəzərgi
Ayaqları altına.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27. 2019, Samara

 

 

THE ROSE OF THE WORLD

by: William Butler Yeats (1865-1939)

 

 

Who dreamed that beauty passes like a dream?

For these red lips, with all their mournful pride,

Mournful that no new wonder may betide,

Troy passed away in one high funeral gleam,

And Usna’s children died.

 

 

We and the labouring world are passing by:

Amid men’s souls, that waver and give place

Like the pale waters in their wintry race,

Under the passing stars, foam of the sky,

Lives on this lonely face.

 

 

Bow down, archangels, in your dim abode:

Before you were, or any hearts to beat,

Weary and kind one lingered by His seat;

He made the world to be a grassy road

Before her wandering feet.