Архив | 28.06.2019

U. B. YEYTS. DİLƏNÇİ DİLƏNÇİYƏ ZARIDI

YEATS

Beggar To Beggar Cried 

“Daha vaxtdır bu yerdən baş götürüb mən gedəm,
Dənizin havasıyla  səhhətimi düzəldəm”,  –

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Ruhumu səliqəyə salam gərək indi də.

 
“Babat ev ola, bir də yola gedən arvadım

Şeytan bəlkə gəlməyə dalımca addım-addım,”

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytanın ən pisi də qıçlarım arasında”.

 

«Seçərdim evlənməyə hərçənd gözəlini mən,
Vacib deyil gözəllik – nə biləsən indidən”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Şeytan gizlənib ancaq hər aynanın içində”.

 
“Varlı olmasa yaxşı,  varlı varıyla çünki
Girincdir, kasıb necə qoturluğun girinci”.

Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,

“Yaddır ona zarafat və söhbətin sevinci”,

 

 

“Və hörmətim də artar, həyatım belə keçsə,

Dincələrəm arxayın, dinlərəm gecələrsə”,
Divanə bir dilənçi yoldaşına zarıdı,
“Vəhşi qazlar ilhamla necə verir səs-səsə”.

 

İngiliscədən tərcümə

25.06. 2019, Samara

 

Beggar To Beggar Cried by William Butler Yeats

 

‘Time to put off the world and go somewhere
And find my health again in the sea air,’
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,
‘And make my soul before my pate is bare.- Читать далее