Архив | 02.03.2020

Aleksandr PUŞKİN. «ZAMAN YETİŞDİ, DOSTUM…»

Zaman yetişdi, dostum, ürək əminlik istər — 
Günlər uçur dalbadal, ömrümüzdən bir hissə,
Gedir keçən saatla, hər ikimiz yaşamaq
Gümanındakən, ölüm bizi qəfil qarşılar.

Yox həyatda səadət, var iradə, əminlik,

Nə vaxtdır ki, qəlbimi ülvi bir istək çəkir.

Yorulmuş köləyəm mən,  istərəm qaçıb gedəm,
Zəhmətlər və saf həzzlər yurdunu məskən edəm.

1834

Ruscadan tərcümə

02.03. 2020

 

Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит — Читать далее