Архив | 05.03.2020

Aleksandr PUŞKİN. ŞAİRƏ (ikinci tərcümə)

ПУШКИН

Şair, əsiri olma kütlə məhəbbətinin,
Bu ani təriflərin hayı-küyü tez gedir.

Küt qınar, eşidərsən gülüşünu kütlənin

Sənsə halını pozma, sakit ol, həm də ciddi.

 

 

Sən sultansan: tək yaşa. Azadlıq yollarıyla,
Get, azad zəkan səni, hara gör aparacaq.

Vacib düşüncələrin meyvəsini cilala,

Nəcib şücaətinə əvəz istəmə ancaq.

 

 

Mükafat özündədir. Ali məhkəmən də sən,
Öz işinə hamıdan ciddi dəyər verənsən.

İşindən razısanmı, ey tələbkar sənətkar?

 
Razısan? Kütlə söysün, eləsə, onu kütlə,
Odun yanan mehraba tüpürsün də qoy hələ,

Qurbanlığı yıxmağa necə uşaq necə çalışar.

 

Ruscadan tərcümə

05.03. 2020, Samara

Поэту

 

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Читать далее