QAZAN XANIN BASATA DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Qara əjdaha tək qalxdı Təpəgöz,
Göydə cəhd elədim, yenə bilmədim

Qara qaplan kimi qalxdı Təpəgöz,

Dağda dəf elədi məni yenə də.

Quduz bir aslana döndü Təpəgöz,
Döndüm, qamışlıqda döyüş gedəndə.

Nə qədər olasan, Basat, igid, ər,

Olmazsan Qazana bil ki, bərabər!

Ağsaqqal atanın qəlbi dağlanar,

Ağlayar ağbirçək anan da zar-zar!

08. 04. 2021, Samara