Архив | 01.01.2022

GEORGİ İVANOV. «ONA GÖRƏ ÜZÜR Kİ, OT ŞIRILTISI MƏNİ…»

Ona görə üzür ki, ot şırıltısı məni,

Ot saralıb gedəcək, qızıl gülsə solacaq.

Əfsus, sənin bu gözəl,qiymətli bədəninsə,

Torpağa çevriləcək, çöl çiçəyi olacaq.

Xatirəmiz də yəqin itib-gedər… O zaman,

Sehriylə canlanar gil məhəratli əllərin.

Axıb gedər kuzənin qızıl, gen boğzından,
Bulağın göz yaşı tək suyu – dadlı, həm sərin.

Qucaqlayar başqası başqasını bəlkə də,

Qürubda, vəd edilən zaman, bir quyu başı…

Və ağ, çılpaq çiyindən qiymətli gil qəfildən,
Sürüşər, tikə-tikə olar, dəyərək daşa.

ruscadan tərcümə

01.01. 2022, Samara

=============

Георгий Иванов

Оттого и томит меня шорох травы,

Что трава пожелтеет и роза увянет,

 Что твое драгоценное тело, увы,

Полевыми цветами и глиною станет Читать далее