Архив | 31.01.2022

GEORGİ ADAMOVİÇ. “DANIŞMA HEÇ KİMLƏ. YAYIN ŞƏRABDAN…”

Danışma heç kimlə. Yayın şərabdan,
Tərk et arvadını və qardaşını.

Tərk et adamları. Gərək hər zaman

Duyasan – keçmişə yox qayıdışın.

Keçmişi qəlbindən əgər çıxarsan,

Sönər təbiətə eşqin həmçinin.

Hər şeyə biganə ol və hər zaman,
Günün, ayın, ilin beləcə keçsin.

Ölər yavaş-yavaş arzuların da,

Zülmət ətrafını alar. Və açıq
Görərsən bu yeni həyatda o vaxt,
Tikan çələngini və ağac xaçı.

ruscadan tərcümə

29-30.01. 2022, Samara

===============

Георгий АДАМОВИЧ

Ни с кем не говори. Не пей вина.

Оставь свой дом. Оставь жену и брата.

Оставь людей. Ты должен навсегда

Почувствовать – к былому нет возврата. Читать далее