Архив | 04.01.2022

ALEKSANDR PUŞKİN. “UCALTDIM ÖZÜMƏ MƏN MÖCÜZƏ BİR ABİDƏ…”

                                    Exegi monumentum[i]

Ucaltdim özümə mən möcüzə bir abidə
Ona xalq salan cığır ot bitirməz heç  zaman.

Əyilməz başıyla o daha da yüksəkdədir,

Aleksandr sütunundan.

Yox, tamam ölmərəm mən, rübaba ruhum köçər,
Yaşar, yaşadar məni, çürüməz cəsəd kimi.

Adım yaşar, dünyada bircə şair də əgər,

Yaşayar nə qədər ki.

Mənim sözüm-söhbətim dolaşar böyük Rusu,

Adım dinər ondakı dillərin hər birində:

Çöllər dostu kalmıkın, indi vəhşi tunqusun,

Slavyanın, finin də.

Mən əziz olacağam zaman keçincə xalqa,

Rübabımla çünki xoş duyğular oyatmışam.

Qəddar əsrdə nəğmə qoşmuşam Azadlığa,

Mərhəmət diləmişəm caniyə  qarşı da mən.

Qulaq as, ilham pərim, yalnız Tanrı deyənə,

Həmlədən çəkinmədən, çələng tələb etmədən,

Tərifi, həm böhtanı qəbul elə biganə.

Sarsağa baş qoş nə də.

1836

ruscadan tərcümə

03.01. 2022, Samara

================

Александр ПУШКИН

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа Читать далее

О ТОМ, КАК БЫЛА НАПИСАНА ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Однажды Петр Ильич Чайковский позвонил Александру Сергеевичу и попросил дать ему разрешение написать балет по его роману «Евгений Онегин».

— Брат Петр, я тебя очень уважаю, но твое предложение с балетом меня очень смущает. Что Лев Николаевич на это скажет? Наверняка осудит. Ведь не любит он балет, «развратным представлением» называет. Боюсь, что если дам согласие на ваше предложение, граф перестанет меня приглашать в Ясную Поляну. А там такие ножки…

— Весьма огорчен, дорогой Александр Сергеевич. Очень мне нравится ваш роман… особенно дуэль…

— Да, я очень люблю дуэли, брат Петр. В случае чего сам готов стреляться… А вы попробуйте написать оперу. Думаю, Лев Николаевич не будет против оперы.

— Оперу? Как-то не подумал…

— А вы подумайте, брат Петр. Думаю, хорошая опера получится…

Петр Ильич подумал и написал оперу «Евгений Онегин»…

04. 02. 2022, Самара