Архив | 19.01.2022

“AH, BU NƏ QARDİR, ARA VERMİR, YAĞIR…”

Ah, bu nə qardır ara vermir yağır,
Qaldı qar altında bütün yol, cığır.

Damları basmış neçə tonlarla qar,  

Zirvələnib dağ kimi evlər durar.   

—              

Zilləti çoxdur bu müsibət qarın,
Dar günüdür indi dalandarların.

Yox macalı baş qaşıya özbəyin,

Pambığı xatırlayır indi yəqin.

Bənd yaradır tində, dalanlarda qar,
Pərçim olub avtomobillər qalar.

Kim piyada getsə, girincdir o da,
Tapmır elə yer ora addım ata.

Ah, bu müsibətdə gözəllik də var

Hər ağaca ayrı naxış düzdü qar.

Şux bəzənib, nazlı durub hər biri,
Möcüzəkar əllə yaranmış pəri.

Körpə gedir kirşədə, bax, bəxtiyar,
Bəlkə onun xətrinə yağmış bu qar…

19.01. 2022, Samara