ALEKSANDR PUŞKİN. OYANIŞ

161

Yuxulu fırçası barbar rəssamın,
Dahi çəkən şəkli rənglə qaraldır.

Özünün qanunsuz rəsmini sonra,
Çəkərək mənasız bir şey yaradır.

Yabançı rənglərsə tökülər yerə

Köhnə axça kimi,ötüncə zaman.

Görünür əvvəlki gözəlliliyilə,

Yenə önümüzdə dahi yaradan.

Beləcə yox olur qüssə və qəmdən,

Üzülən qəlbimdəm yanılmalar da.

Və ilkəvvəlinci, təmiz dönəmdən,

Qalan görüntülər oyanır onda.

1819

ruscadan tərcümə

09.02. 2022, Samara

+++++++++++

Александр ПУШКИН

Возрождение

Художник–варвар кистью сонной

Картину гения чернит.

И свой рисунок беззаконный

Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,

Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами

Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья

С измученной души моей,

И возникают в ней виденья

Первоначальных, чистых дней.

1819