UİLYAM ŞEKSPİR. 44-CÜ SONET

 

44-CÜ SONET.jpg 

                             If the dull substance of my flesh were thought…

Ətdən-sümükdən yox, fikirdən əgər,

Mayam tutulsaydı, məni bu zalım,

Məsafə saxlaya bilərdi məgər? — 

Bütün uzaqlıqdan sənə çatardım.

 

Onda nə fərqi var, səndən ən uzaq,
Dünyanın mən hansı nöqtəsindəyəm.

Qurunu, dənizi fikir aşacaq,

Harda olduğunu sənin bilən dəm.

 

Fikir öldürür ki, fikir deyiləm!

Dalınca keçməyə sənin milləri.

Sudan və torpaqdan tutulub mayam,
Ayrılıqda keçən vaxtsa inlədir.

 

                   Ağır göz yaşları verir su, torpaq,

                   Bu da dərdlərinin rəmzidir ancaq.

 

Ingiliscədən tərcümə

02.02.2018

Samara

QEYD: Bəzilərinin ehtimalına görə, Şekspirin dərin məyusluğu o vaxtlar onun patronu və bəlkə də məşuqu olan Souzhəmpton qrafının uzaqda olmağı ilə bağlıdır.(Ramsey)

Şekspirin müasirləri torpaq və suyu “ağır element” sayırdılar.Torpaq və su həm də yer və dənizdir, yəni şairlə sevgilisi arasındakı məsafəni göstərir.

45-ci sonnet 44-cü sonetin davamıdır.