Архив | 04.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 46-CI SONET

Sonnet_46_1609.jpg

  Mine eye and heart are at a mortal war…

Elə bil davadır qənimət üstdə,

Gözümlə ürəyin savaşı qanlı.

Səni göz ürəkdən gizləmək istər,

Gözün baxmağına ürək ağrınır.

 

Ürəyim deyir ki, odur məskənin,

Göz almaz olsa da, dəlinməz qala.

Ürəyim deyəni gözümsə danır,
Odur surətini deyir saxlayan.

 

Andlı məhkəməsi fikirlərimin,

Baxdı bu mülkiyyət çəkişməsinə,

Verdiktsə payını verdi hərənin —
Ürəyə düşəni, gözə düşəni.

 

            Gözümə məxsuddur görkəmin indi,

           Ürəyininin eşqi ürəyimindir.

 

İngiliscədən tərcümə

04.02.2018

Samara

Qeyd: 46-cı sonet göz-ürək seriyalı sonetlərdən biridir (24, 38, 47 və başqaları). Müasir oxucular üçün çətindir, o cümlədən çoxlu hüquq terminlərinə görə.