Архив | 14.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 56-CI SONET

Sonnet_56_1609.jpg

Sweet love, renew thy force; be it not said…

Canlan, şirin sevgi, qoy deməsinlər,

İştah daha iti sənin tiyəndən.

Bu gün iştah ölür, əgər yeyirsən,

Sabah yenə həmin itiliyində.

 

Sən də beləcə ol; bu gün tox və məst,

Gözlərin yumulur şirin mürgüdən.

Geniş aç onları sabah, ətalət,

Sevginin ruhunu qoyma öldürə.

 

Bu ayrıqlıq dövrü sevgililəri,

Ayıran dəryadır, iki sevənsə,

Hər gün sahillərdə üz-üzə gəlir,

Görür yenə eşqin təntənəsini.

 

            Ya da ki, bu, qışdır, bezib qayğıdan,

            Yayın həvəsiylə üzülür insan.

İngiliscədən tərcümə

13.02.2018

Samara