Архив | 06.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 48-Cİ SONET

 

48 SONET.jpg        

                    How careful was I, when I took my way…

Hər yola çıxanda hər şeyi necə,

Etibarlı yerdə kilidləyərdim.
Dəyməsin özgə əl, əlim dəyincə,

Nəyim var, qayidıb tapım yerində.

 

Ancaq inci də heç sənin yanında,

Mənə təsəlliydin, indisə dərdsən.

Məni tək sən idin qayğılandıran,

Hər oğru aparar səni, istəsə.

 

Qəlbimdə gizlərəm səni mən ancaq.

Duyuram ordasan, olmasan da sən,

Yerin ürəyimdə, ürəyim açıq,
Sən həmişə gəlib-gedə bilərsən.

 

                   Burdan da qorxuram oğurlanasan,

                  Bu inci önündə azar düz insan.

 

İngiliscədən tərcümə

06.02.2018

Samara

«DƏDƏ QORQUD»: NƏDƏNSƏ BƏYLƏRİN DONANMASI YOXDUR…

Beowulf.firstpage

Qədim ingilis dastanında su qurudan çoxdur, qonşuya gedən də dənizi keçib gedir…

Beovulfla  Brekanın dənizdə yarışı doqquz gün davam edir, bu igidlər doqquz gün gecə-gündüz üzürlər, əllərində də qılınc – birdən dəniz vəhşiləri qabaqlarına çıxar…

ond gebéotedon      —waéron bégen þá git   536 and vowed      —being both then still
on geogoðféore—      þæt wit on gársecg út in the years of youth—      that we out on the ocean

 

wit þæt gecwaédon      cnihtwesende we had it agreed,      being lads,
ond gebéotedon      —waéron bégen þá git   536 and vowed      —being both then still
on geogoðféore—      þæt wit on gársecg út in the years of youth—      that we out on the ocean
aldrum néðdon      ond þæt geæfndon swá. our lives would risk,      and thus that we did.
Hæfdon swurd nacod      þá wit on sund réön We had naked swords      when we rowed on the ocean-sound,
heard on handa:      wit unc wið hronfixas hard in our hands:      we ourselves against whales
werian þóhton·      nó hé wiht fram mé   541 planned to defend;      not a whit from me was he
flódýþum feor      fléotan meahte on the sea-waves far      able to float,
hraþor on holme·      nó ic fram him wolde· swifter on water,      nor did I wish to part from him;
ðá wit ætsomne      on saé waéron then we together      were on the sea,

Sonra məlum olur ki, Beovulfun əynində zirehli köynək də var…

 

Bizim “Dədə-Qorqud”da dəniz yoxdur ya yox kimidir.

“Qara-qara dənizlərin gəmisi ağac” (Uruz)

Yəni ağacdan gəmi qayırırlar, ancaq bəylərin donanması yoxdur…

Ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud”da su qıtdır:

“Quru-quru çaylara su saldım”. (Burla xatun)

 

Dəli Domrul körpünü quru çayın üstündən salıb, keçəndən otuz üç aqça alır, keçməyəndən döyə-döyə qırx aqça…

Ancaq “Dədə Qorqud”un yumoruna söz yoxdur…