Архив | 07.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 49-CU SONET

 

shakespear

Against that time (if ever that time come)…

 

O vaxt ki (gələrsə o vaxt haçansa),

Görsəm qüsurlarım səni daraldır;

Sənin sevgin yekun hesabı açsa,

İşi bilənlərdən məsləhət alıb;
 

O vaxt ki, keçərsən, elə bil yadam,

Məni salamlarsan gözün gülmədən;

O vaxt ki, sevgi də dəyişər tamam,

Tapar bu rəftara min bəhanə də;

 

O vaxta qarşı mən indi durmuşam,

Yaxşı da bilirəm nədir dəyərim;

Qalxan öz əlimdir özümə qarşı,

Qanun tərəfində, sənin xeyrinə;

 

                    Haqqın var atmağa, axı mən nəyəm? —

                    Mənə sevginəsə əsas görmürəm.

 

Ingiliscədən tərcümə

07.02.2018

Samara