Архив | 16.02.2018

BACIMIN XATİRƏSİNƏ

ağənnə.jpg

                                              Ağənnənin xatirəsinə

 

Qıt alverdən yorğun gələn,

Həyətində var-gəl edən,

Çay üstündə mürgüləyən,

Yarı içib durub gedən.

 

Çörəyi də yarı yeyən,

Səksəkəli, yarı yatan.

Sadə gəzən, kasıb geyən,
Nisgilini içə atan.

 

İtirdilər əməyini,

Nə yığdınsa, dağıtdılar,

Gəlmədilər köməyinə,

İncitdilər, ağlatdılar,

 

Yoxsan, gedən yerim də yox,

Sənin evin vətən imiş,

Sən kimisi yerində yox,

Yurd da ölən-itən imiş.

 

Nə çox yatdın, dur ay bacım,

Gələrəm, yır-yığış elə.

Düşmənim var, bacarmıram,

Dur bir ağız qarğış elə…

 

15-16.02.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 58-Cİ SONET

 

Sonnet_58_1609.jpg

That god forbid, that made me first your slave…

Məni kölən edən Tanrı saxlasın,

Səni izləməkdən, xəyalən belə.

Soruşa bilmərəm kimlə, hardasan,

Sultanı lal-dinməz gözləyər kölə.

 
Himini gözləyib çəkim iztirab,

Haçan sən azadsan, həbsdəyəm mən.

Əzabım arttıqca səbrim artacaq,

Səni qınamaram, hər nə törətsən.

 

Get hara istəsən, sənindir qərar,

Özün sahibisən sən öz vaxtının,

Necə keçirməyə ixtiyarın var,

Özün bağışlarsan cinayətini,
 

                       Çəksəm də cəhənnəm zülmü, gözlərəm,

                       Necə əylənəsən, susub dözərəm.

 

İngiliscədən tərcümə

15.02.2018

Samara

 

QEYDLƏR

  1. 57-ci sonetin davamıdır.

Şekspir tədqiqatçıları 1-126-cı sonetlərin kişiyə, kübar gəncə həsr olunduğunu təsdiq etsələr də, bu sonetin rus tərcümələrində şair qadına müraciət edir. Marşakda: “Сама ты гоcпожа своей судьбе”. (Orijinalda: “That you yourself may privilege your time”.)

  1. Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki işlənəndə, “dost”un (sevgilinin) kişi olduğuna şübhə qalmır. 58-ci sonetdə bu əvəzlik yoxdur. Güman etmək olar ki, rus tərcüməçiləri ikimənalılıqda çəkinib kişini qadına çeviriblər.