Архив | 17.02.2018

   UİLYAM ŞEKSPİR. 59-CU SONET

Sonnet_59_1609.jpg

                                 If there be nothing new, but that which is…

Təzə heç nə yoxsa, indi olanlar,

Haçansa olubsa, beynimiz əbəs,

Çoxdan doğulmuşu təzədən doğar,

Çalışanda təzə yaratsın nəsə.

 

Ah, baxa bilsəydim ən azı məndən,

Beş yüz il əvvəllər yazılanlara,

Tarixi naməlum kitabda birdən,

Surətin çıxsaydı sənin aşkara,

 
Onda görərdim ki, nə deyə bilib,

O dünya möcüzə gözəlliyinə.

Sənatkar onlarmış, ya biz irəli,

Getmişik, dəyişmir ya da ki, heç nə.

 

                Əminəm, keçmişin başbilənləri,

                Bəyəniblər sənə dəyməyənləri.

 

 İngiliscədən tərcümə

16.02.2018

Samara

Qeyd: bu sonetdə poetik sintaksis o vaxtlar üçün xaratkterik olmayan ünsürlə yenilənir: ikinci bəndin sonuncu misrasıında fikir bitmir, ümüncü bənddə davam edir.