Архив | 03.02.2018

      UİLYAM ŞEKSPİR. 45-Cİ SONET

45_1609.jpg

                      The other two, slight air and purging fire…

 

Daim səninlədir, mən harda olsam,
Safa çıxaran od və yüngül hava.

Hava – mənim fikrim, od – ehtirasım,

Bilinməz hardadır onlar və nə vaxt.

 

Ən çapıq ünsürlər sənin yanına,

Uçan zaman sevgi elçiliyiylə.

Dördünsür həyatım yarılanaraq

Əzilir qüssəylə, varır heçliyə.

 

Bu yüyrək elçlilər dönərkən geri,

Dönər tarazlığı həyatımın da.

Gəlib gətirərlər xoş xəbərləri,

Deyərlər əzizim sağ-salamatdır.

     

                     Sevincim çox sürmür, onları geri,

                     Göndərirəm, məni yenə qəm yeyir.

 

İngiliscədən tərcümə

03.02.2018

Samara

QEYD: 44-cü sonetin davamıdır