Архив | 05.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 47-Cİ SONET

 

Sonnet_47_1609.jpg

Betwixt mine eye and heart a league is took…

Gözümlə ürəyim ittifaqdadır

Görür bir-birindən qayğı da onlar.

Haçan həsrətinlə gözüm oyaqdır,

Haçan ürəyimi öz ahı dağlar,

 

Şəklindən  bir şənlik  gözüm yaradır,

Çağırır məclisə ürəyimi də,

Bəzən ürəyimə gözüm qonaqdır,

Sevgi duyğuları onu məst edər.

 

Beləcə şəklinlə və eşqimlə sən,

Mənim yanımdasan, olsan hayanda.

Fikrimdən uzağa gedən deyilsən,

Fikrim də həmişə sənin yanında.

 

                         Şəklin nəzərimdə, onlar yatsa da,

                        Gözümü, könlüm nazla oyadar.

İngiliscədən tərcümə

 05.02.2018

Samara

QEYD: Mövzusuna görə 46-cı sonetin davamıdır. Tənqidçilər həm 46-cı, həm də 47-ci sonetdə “eye” (“göz”) sözünün əsasən tək halda işləndiyini qeyd edirlər.