Архив | 15.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 57-Cİ SONET     

Sonnet_57_1609.jpg

Being your slave, what should I do but tend…

 

Kölənəm, yaşaram sənin qapında,

Keçən  saatların həsrətiylə mən.

Dəyəri qalmayıb vaxtımın indi,

İşim, qulluğum da təkcə sən deyən.

 

Saata baxmaqdan gözüm üzülər,

Şikayət etmərəm, sultanım, ancaq.

Dərdimi içimə salıb dözürəm,

Köləni özündən salanda uzaq.

 

Demirəm, qısqanclıq məni yesə də,

Hayanda olmusan, kiminlə, haçan.

Bu fikir mən yazıq köləyə bəsdir:

Xoşbəxtdir səninlə qonuşan insan.

        

            Eşq elə aparıb ağlımı başdan,

            Pis heç nə görmürəm davranışında.

 

 İngiliscədən tərcümə

14.02.2018

Samara