Архив | 11.02.2018

UİLYAM ŞEKSPİR. 53-CÜ SONET

  sonnet-53                  

                                                         What is your substance, whereof are you made…

Sən hansı maddədən yaranmısan ki,

Milyonlarla kölgə xidmətindədir?

Var axı hərənin bircə kölgəsi,

Səninsə hər kölgə dalınca gedir.

 

Adonizs kətana çəkilsə, hökmən,

Zəif surətindir sənin yanında.

Gözəl Elenanın şəklini görən,

Deyər ki, bu sənsən yunan donunda.

 

Gözəl bahar olsun, barlı payız ya –

Biri kölgəsidir gözəlliynin

Biri səxavətdə sənə bənzəyər,

Bütün təbiətdə tanınır izin.

 

                                     Harda gözəllik var,  orda var yerin,

                                     Amma sədaqətdə yox bərabərin.

 

İngiliscədən tərcümə

11.02.2018

Samara