UİLYAM ŞEKSPİR. 54-CÜ SONET

Sonnet_54_1609.jpg

O how much more doth beauty beauteous seem…                    

Gözəllik min dəfə gözəl görünər.

Həqiqət inci tək onu bəzərsə.

Qızıl gül sevimli olsa nə qədər,

Onu həm də ətri sevdirir bizə.

İtburnu çiçəyi qırmızılıqla,
Bənzəyir ətirli qızılgüllərə.

Budaqlar tikanlı, görkəmi nazlı,

Elə ki, yay gələr, qönçələr gülər.

Onların dəyəri ancaq üzdədir,

Bilən yox açılıb haçan solarlar.

Taleyi başqadır qızılgüllərin,

Xoş ətrə çevrilir ölən tək onlar.

               Bir gün gözəlliyin sənin də solar,

               Şerimdə cövhərin əbədi qalar.

İngiliscədən tərcümə

12.02.2018

Samara