UİLYAM BATLER YEYTS. ÖLÜM

YEATS.jpg

Nə qorxu keçirər, ümid elər nə,
Öləndə heyvan.

Gözləyər dəhşətlə, ümid üzmədən,
Sonunu insan.

 

 

Dönə-dönə ölüb həyatı boyu,
Durub yenə də.

Güc gəlib  vüqarı və böyüklüyü,
Qətlə, qətlləri törədənə də.

 

 

Rişxəndlə gülür o, sinədə birdən,
Ürəyin əbədi dayandığına.

Tanıyır ölümü iliyinəcən —

İnsandır ölümün yaradanı da.

1929

İngiliscədən tərcümə

20.06.2019, Samara

 

W. B. Yeats

(1865 – 1939)

THE DEATH

 

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all;

 
Many times he died,
Many times rose again,
A great man in his pride
Confronting murderous men

 
Casts derision upon
Supersession of breath;
He knows death to the bone –
Man has created death.

1929