HENRİX HEYNE. ÖLÜM AYAĞINDA

Xoşbəxtlik və günəş dalınca getdi,
Geri qayıdanda əfəl və lütdü.

Alman inamını əyin-başı tək,
Dağıtdı, qürbətdə ömür sürərək.

Ölüm rəngi gəlib üzünə sənin,
Artıq evindəsən, unut qüssəni.

İsti bir ocağın qırağındasan,
Yerin əgər alman torpağıdırsa.

Qürbətdə ayaqdan düşənlər də var,

Dönmür ata yurda bir daha onlar.

Elə uzanıqlı qalır qolları,

Özü bağışlasın onları  Tanrı.

almancadan tərcümə

14.01. 2022, Samara

=============

Heinrich Heyne

Sterbende

Flogest aus nach Sonn’ und Glück,
Nackt und schlecht kommst du zurück.
Deutsche Treue, deutsche Hemde,
Die verschleißt man in der Fremde.

Siehst sehr sterbebläßlich aus,

Doch getrost, du bist zu Haus.
Warm wie an dem Flackerherde
Liegt man in der deutschen Erde.

Mancher leider wurde lahm

Und nicht mehr nach Hause kam –
Streckt verlangend aus die Arme,
Daß der Herr sich sein erbarme