RAYNER MARİA RİLKE. ÖMRÜMÜ YAŞAYIRAM

Gedir ömrüm get-gedə genlənən həlqələr tək

Hər şeyi də çevrəyə alır onlar, artaraq.

Bəlkə çətin çataram onuncu həlqəyədək,

Cəhd edəm gərək ancaq.

Min illərdir beləcə dövrəsində Tnrının,

Yaşı dibsiz qalanın durmadan hərlənirəm.

Ancaq bilmirm hələ: şahinəm ya fırtına

Ya nəğməyəm möhtəşəm.

1899

almancadan tərcümə

27.04. 2022, Samara

+++++++++++++++

RAİNER MARİA RİLKE

Ich lebe mein Leben…

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,

die sich über die Dinge ziehen.

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,

aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,

und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm

oder ein großer Gesang.

==============

 

I