UİLYAM ŞEKSPİR. 119-CU SONET

sonnet 119

  What potions have I drunk of siren tears

   Cəhənnəm suyu tək zəhər, öd dadan,
Nə qədər içmişəm siren göz yaşı.

Qorxu içində gah, ümidli gah da,

Qələbə yaxınkən, mən uduzmuşam.

 

Fəlakət törətdi ürək nə qədər.

Özünü bəxtəvər saydığı zaman.

Gözlərim çıxırdı hədəqəsindən,

Bu qızma ağlımı alanda başdan.

 

Ah, şərin xeyiri! Anladım ki, şər,
Yaxşını daha da yaxşılaşdırar.

Ölüb gedən sevgi cana gələrsə,

Daha gözəl olar, gücü də artar.

 

                  Xəcil qayıtdım öz səadətimə,
                 Qazancım itkimdən artıq üç dəfə.

                        

İngiliscədən tərcümə

14-15.04.2018

Samara

QEYD: 118-ci sonetin davamıdır.

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 118-Cİ SONET

sonnet 118.jpg

                           Like as to make our appetites more keen

 Necə ki, iştahı itiləməkçin,
Ağzı acıdırıq ədviyələrlə,

Ya da öyüməkçin acı içirik,
Görünməz azarı kənar eləyək.

 

Eləcə doyaraq şirinliyindən,
Acı şirələrlə dolanıram mən.

Bezib xoşhallıqdan, düşündüm indi,

Düşüm xəstəliyə, azar gəlmədən.

 

Azar olmayanda gözləyən azar,

Həqiqi ağrılar yaradar ancaq.

Şərlə kim xeyirə əlac axtarar,

Salamat canını azarladacaq.

 

                Dərs budur: eşqinin dərdinə əgər,

                Kim düşə, dərmanlar onu zəhərlər.

       

İngiliscədən tərcümə

13-14.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 117-Cİ SONET

sonnet 117.jpg

 

                                Accuse me thus: that I have scanted all

 

Haqlıdır qınağın: ödəməmişəm,

Haqqnı, xidmətin olsa nə qədər.

Unudub eşqindən söz deməmişəm,

Eşqin ürəyimdə hər an dinsə də.

 

Yadlarla oturub-durmuşam, sənin,
Haqqın olan vaxtı talan etmişəm.

Bütün küləklərə açıb yelkəni,

Gözündən uzağa üzüb getmişəm.

 

Tərsliyim də olub, yanılmışam da,
Sübut olunana  gümanları qat.

Məni tənbehinin hədəfinə al,

Atəş açma nifrət oduyla fəqət,
          Mənə bəraət ver: bunları, bil ki,

          Edirdim sevgini sınağa çəkim.
 

İngiliscədən tərcümə

13.04.2018

Samara

QAZ KƏMƏRİ GƏLİB KƏNDƏ, NƏHAYƏT…

SAHƏ.jpg

Kəndə qaz kəməri gəlib, nəhayət,

Hər evdə qaz yanar bəlkə sabahdan.

Qazın kəndimizə verdiyi ləzzət,
Çətin alınardı yüz əlli yazdan.

 

Azəri kəndinə azəri qazı,
Yolunu bir əsr azdırıb gəlib,

Dünya bazarını dolaşıb, gəzib,

Yarı Avropanı qızdırıb gəlib.

 

Heyf ki, kəməri görmədi anam,
Kipriyi həmişə od götürənim,
Əlləri təndirdə, ocaqda yanan,
Odun daşıyanım, su gətirənim.

 

Ölən günə qədər neft pilətəsi,
Yandı, tüstülədi, gözü yaşartdı.

Ölkə sərvətindən ona çatası,
Bu acı tüstülü, hisli həyatdı…

 

Farışdan yaralı çiyinlərində,
Odun şələləri daşıyanlara,

Tökülmüş-sökülmüş geyimlərində,
Qışda da, yazda da üşüyənlərə,

 

Yuxusuz gözünə tüstü dolduran,
Gecə-gündüz əski qurudanlara.

Qışın şaxtasında, yaz soyuğunda,
Can qoyub məişət yaradanlara,

 

Yəqin ki, halaldır kiçik abidə.

Məktəbin yanında, məscidin ya da.

 Bir alov xatirə yana əbədi,

Həyatı şam kimi yanan arvada.

 

17.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 116-CI SONET

 

Sonnet116.jpg

                         Let me not to the marriage of true minds

 

Səmimi qəlblərin ittifaqına,

Nə mane? Sevgi  heç sevgi deyildir,
Əgər dəyişirsə, səbəb axtarıb,

Vəfa görməyərək ya da əyilir.

 

Yox, o,  dənizlərdə duran nişangah,
Tufanlar görsə də heç zaman əsmir.

Ulduzdur, hər hansı gəmi yol azsa,

Ulduz tək həmişə ucadır yeri.

 

Zaman oyuncağı deyildir, hərçənd,
Gül yanaq, gül didaq zamanla solar.

Məhəbbət yaşayar qiyamətəcən,

Dəyişdirməz onu həftələr, aylar.

 

                   Sübut edilsə ki, doğru deyil bu,
                   Nə şeir yazmışam, nə sevən olub.

İngiliscədən tərcümə

11-12.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 115-Cİ SONET

 

sonnet 115.jpg

                           Those lines that I before have writ do lie…

Yalanmış qabaqlar mən nə yazmışam,
Guya daha güclü sevə bilmərəm.

Eşqinin oduyla tam alışmağım,
Başa düşməmişəm öndədir hələ.

 

Milyon təsadüflər zamanda ancaq,

And pozur, fərmanı dəyişir hətta.

Salır ən səmimi məramdan uzaq,

Tərəddüd yaradır mətin ruhda da.
Zamanın zülmündən qorxaraq, əfsus,

Demədim “sevgimin həddi yox indi”.

Şübhəmdə əmindim mən onda yalnız,

Varsa da inamım, indiyə idi.

 

               Məhəbbət körpədir; biləydim gərək,
               Zamanla boy atar, o da böyüyər.

İngiliscədən tərcümə

10-11.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 114-CÜ SONET

Sonnet_114_1609.jpg

                                   Or whether doth my mind, being crowned with you…

 

Məni sənmi şah tək ucaltdın belə,

Alışdım  tərifə — şah azarına?

Ya da gözüm deyən doğrudur elə,

Sevgin əlkimyanı öyrədib ona.

 

Eybəcər, formasız olan hər nə var,

Huriyə döndərər —  sənə oxşayan.
Pis hər şeydən kamil əsər yaradar,

Onun işığına düşdüyü andan.
Yox, elə tərifdir görüm dəyişən,
Ona şahlar kimi  aludə ruhum.

Göz bilir ki, nədir ruha xoş gələn,
Ona cam hazırlar zövqünə uyğun.

    

      Ruh zəhərlənərsə, günah çox deyil,
      Çünki gözüm ondan birinci içir.

 

İngiliscədən tərcümə

09-10.2018

Samara

Qeyd: 113-cü sonetin davamıdır

UİLYAM ŞEKSPİR. 113-CÜ SONET

 

sonnet 113.jpg

                              Since I left you, mine eye is in my mind…

 

Gözüm könlümdədir ayrılan andan,

İndi yarı görür, yarı kordur o.

Həmişə yolumu mənə tanıdan,

Görən tək görünür, görümüsə yox.

 

Beyinə yetirmir quşun çiçəyin,

Şəklini, ya başqa hər nəyə baxsa.

Əksini önündən gəlib keçənin,

Yaddaşa köçürüb saxlamır daha.

 

Görsə ən kobudu ya ən incəni,

Gözəl yaranışı, ya eybəcəri.

Dağı ya dənizi, günü, gecəni,

Qarğanı, kəkliyi – sənə çevirər.

 

                    Səndən özgə heç nə görmürəm daha,

                    Gözümdür, ya da ki, beynim aldadan.

İngiliscədən tərcümə

08-09.04.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 112-Cİ SONET

sonnet 112

 

                               Your love and pity doth th’ impression fill

 Sevgin, mərhəmətin adımdan silər,
Bayağı qeybətlər basan damğanı.

Nə fərqi kim yaxşı, kim də pis deyər,

Sənin tək bir gözəl var tanıdanım.

 

Sən mənim dünyamsan, gərək öyrənəm,

Yaxşımı, pisimi sənin dilindən.

Mənim baxşımı düzə, əyriyə,
Yoxdur səndən özgə dəyişə bilən.

 

Atıram uçurum dibinə məndən

Danışılanları, gürzə tək elə,

Karam böhtana həm, tərifə həm də,

Sayğısızlığımı başa düş belə:

 

Xəyalıma elə sən gömülmüsən,

Bütün dünya deyir guya ölmüsən.

 

İngiliscədən tərcümə

08.04.2018
Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 111-Cİ SONET

 

Sonnet_111_1609.jpg                    

                                             O for my sake do you with Fortune chide…

 

Bilirəm Fələyi təkcə günahkar,

Sayırsan yaramaz əməllərimə.

İndi  çörəyim də kütlədən çıxar,

Olmalıyam kütlə səviyyəli mən.

 

Yaranmış adımda damğa beləcə,

Dəyişib işim də təbiətimi.

Əli boyaqçının dəyişər necə:

Tanrıya üz tut ki, bəlkə dəyişdim.

 

Müti xəstə kimi içə bilərəm,

Ödü, sirkəni də, varsa azarım.

Acı gəlməz acı; islaha görə,

Nə cəza verilə, saymaram ağır.
                     Eləsə, əziz dost, mənə rəhm elə,
                    Sağala bilərəm mərhəmətinlə.

 

İngiliscədən tərcümə

07.04.2018

Samara

QEYD: Birinci bənddə şair aktyorluq fəaliyyətinə işarə edir.