Архив | 27.01.2013

MEKSİKA NAĞILI-2

Deyilələrə görə, Heydər Əliyevin Mexikodakı heykəli qoyulan gündən şəhər narkomanlarının sevimli yerinə çevrilibmiş. Abidənin ətrafında gecə səhərəcən o qədər marixuana və daha ağır narkotiklər işlədilirmiş ki, heykəl özü də narkotik keflənmə halına düşürmüş. Axır vaxtlar deyirmiş ki, gəlin gedək Kubada Çavesə baş çəkək…

QƏRARA GƏLİB QƏTİ…

Qərara gəlib qəti,

Bağlayasan şələni.

Qürbət daşını atıb,

Köç edəsən vətənə.

 

Ata torpağı doğma,

Ata evi darısqal.

Kirəsinə bir koma,

Bacıların tapalar.

 

Yarı minnət, yarı pul –

Bir işə düzələsən.

Sınıq-salxaq bir stul,

Kabinet siçanlı, nəm.

 

Axşamlar pəncərədən

(Əgər pəncərə varsa),

Küçəni seyr edəsən

(Küçəyə açılırsa).

 

Sahibə qaraqabaq,

Söz tapa hey deyinə.

“Vurulasan, ay uşaq,

Azala bir yeyənim!”

 

Uzana uzun gecə,

Qüssə dolu vaxt ağır.

Yazıq bacılar gəzə,

Sənə arvad axtara.

 

Gah sağa çevriləsən,

Gah sola – yastıq yora.

Qaçıb getmək həvəsi,

İçərini qovura.

 

Nə yerdəyəm, nə göydə,

Nə burdayam, nə orda.

Məni doğub böyüdən

Ana gözləri yolda.

 

Kim eşidər ahını,

Ay qarılar qarısı?

Vətənlər allahımı,

Ya qürbətlər tanrısı?  

                                            təxminən  1993-cü il, Samara