Архив | 04.01.2013

ЕСЛИ…

nar

Жерар Депардье заявил, что аккуратно будет платить все российские налоги. Актер сказал, что если российские налоговики у него обнаружат нарушения, готов сесть в тюрьму вместо Ходорковского. «Если тот выйдет, конечно», — уточнил русский француз.

 

4 янв, 2013 at 10:06 PM

TAIS-TOI! -2

nar

Кадр из французско-русского фильма Tais-toi! -2: Два человека, один похожий на Путина, другой на Депардье, прогуливают по Невскому проспекту. Вдруг откуда ни возьмись им навстречу выходит депутат Милонов и увидев их, говорит: «Вот педики! Везде они! Во Францию, что ли, податься…»

4 янв, 2013 at 9:48 PM

MƏNİ YEGANƏ YARATMIŞ TANRIM…

Məni yeganə yaratmış tanrım,

Olmayıb bənzərim, yaranmayacaq.

Tanrı ruhundan od tutub yanıram,

Keçəcək, bir də bu od yanmayacaq.

 

Təkəm ürək kimi, aləmdə təkəm,

Nə qan axmış qanım kimi, nə axar.

Mənəm bu dərdləri birinci çəkən,

Mən təkəm, bilmərəm əvvəl və axır.

 

Yeganəyəm, yeganədir dünyam,

O da mənimlə yaranmış birgə.

Tanrı idrakıma tutmuş ayna,

Məndə dünyanı seyr edər bəlkə.

 

Mənbəyi məndə əyrinin və düzün,

Ağı mən rənglərin,  mənəm qarası.

Nə günah işləsəm, günahkar özüm,

Məni qurtarmaz özgənin duası.

 

Göz yaşım tək nə su axmış, nə axar,

Daddığım odlu nəşələrdə təkəm.

Əbədi şübhədir ki, ruhu yaxar,-

Yeganə tanrı səhviyəm bəlkə…

23-24 fevral 1990, Samara 

A.A. FET. SIXLAŞIRDI ADAMLAR…

                                                       

Sıxlaşırdı adamlar. Titrək əllə sıxaraq,

Çiyinlərindən axan atlas qırçınları sən,

Bilirəm çox astaca pıçıldadın ki, “sabah”

Qızararaq sonra da itib getdi nəzərdən.

 

Bəs o? Sinəsindəki fərəhli nidalrı,

Boğaraq, əllərini qoynunda daraqladı.

Yorgun gecədən qopan əsrarlı sədalara,

Hay verdi çapıb gedən atların ayaqları.

 

Bu gecə saatları düşündün nə vaxt ötər,

Odlu kipriklərini yumub uyumadın da.

Körpə, oynaq mələklər və nazənin pərilər,

Uçub başının üstdən, pıçıldalılar: “sabah”.

1860

Robert FROST. SEÇİLMƏMİŞ YOL

T1520565_05

(THE ROAD NOT TAKEN)

 

İki yol kəsişdi qızıl meşədə.

Əfsus, tək biriylə gedə bilərəm,

Bir yol yolçusuyam. Durub düşündüm,

Könlümə deyəsən biri düşürdü,

Baxdım ki, kolluqda hara əyilir.

 

Saldım ikinciyə sonra meylimi,

Onun üstünlüyü göz önündədir –

Ot basıb-bürüyüb, çox da gedilmir;

Əgər olubsa da onu gedənlər,

Yaxşı öyrəniblər yolçuluq nədir.

 

Ayaq izləriylə qaralanmayan,

Yarpaqlar örtmüşdü hər ikisini.

Gün gələr, gedərəm o biri yolla!

Bilərək hər yolun təhlükəsini,

Yoxdu ümüdim də dönməyə amma.

 

Haçansa, hardasa, başqa həyatda,

Bunu danışaram bəlkə kədərlə.

İki yol kəsişdi, xeyli dayandım

Daha az gedilən gəlbimə yatdı,

Yoxdu iki yolun özgə fərqləri.

ingiliscədən tərcümə

2000-ci illər

Samara

СИРОТСКОЕ СЧАСТЬЕ ПУТИНА

nar

Владимир Путин назван журналом Foreign Policy самым влиятельным политиком. Таковым он стал после того как стал влиять  и на судьбу детей-сирот.

4 янв, 2013 at 10:42 AM

 

EMİN MİLLİNİN BLOQ YAZISI BARƏDƏ

«Azadlıq» radiosunun saytı üçün yazılmış şərh

 

Bu gənc cənabın problemi var. Sağ “əziz prezidentə” yazdığı məktuba cavab almamış ölü prezidentə həmlə edir… Emin Milli İzahlarında səmimi deyil: əgər məktubu (bu, doğrudan da məktubdursa və onu Elçibəy yazıbsa) özü arxivlərdən tapıb nəşr etsəydi, bunu yalan-doğru tədqiqatçılıq işiylə bağlamaq olardı. Əgər “sənəd” 1993-cü ildə çoxtirajlı qəzetdə çap olunubsa, onu təzədən, özü də seçkiqabağı dövrdə, hıyata qaytarmaq fitnəkarlığa oxşayır…

Arxivlərin açılmağı tələbi gülməlidir…Azərbaycan Çexiya deyil, 1991-ci ilə qədərki Azərbaycanı ümumiyyərlə heç bir dövlətlə müqayisə etmək olmaz, çünki Azərbaycan o vaxtacan dövlət deyildi… Azərbaycanlılar o vaxtacan nəinki KQB-dən, raykkom katiblərindən və milis rəislərindən qorxurdular. Azərbaycanlılar kolxoz sədrlərindən, briqadirlərdən və hətta qarovulçulardan da qorxurdulr. Mərhum İsa İsmayılzadənin dediyi kimi: “Qaçın qarovulçu gəldi, Qoçu oğlu qoçu gəldi…” Əqidə üstündə türmədə yatmış bəlkə də yeganə azərbaycanlıya qarşı iddialar irəli sürən bu gənc cənabın hansı mənəvi əsasları var?

Və bu gənc cənabın özünü yerli-yersiz yazıçı adlandırmağı, ləhcəsini ingilisləşdirməyi onun səmimiliyinə ciddi şübhə yaradır. Bu gənc cənab miqyas axtarır, ona görə də miqyaslı hədəf seçir: sağ prezident, ölmüş prezident…Sən “Hərb və sülh”ü yazmamısan, “Eşşəyin itməkliyi”ni də yazmamısan, ancaq özünə yazıçı deyirsən, arxasında ciddi sənət yaradıcılığı durmayan adı qaldırmaq üçün sağ prezudentə məktub yazılır, ölmüş prezidentin “məktubu” tabutdan çıxarılır…

Təəssüf ki, indi publik adamların, xüsusən gəclərin, nə ataları, nə anaları var, onlar İnternetdə doğulublar və onlar İnternetdəki diqqətlə qidalanırlar. Diqqət üçünsə bəhanə olmalıdır…

ДЕПАРДЬЕ-КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ

nar

Теперь для всех стало очевидно, почему Франция во Второй мировой войне за сорок дней сдалась Германии…

 

4 янв, 2013 at 7:57 AM

ЧИНГИЗ АБДУЛЛАЕВ ГОТОВИТСЯ. ПОТОМ ОН КАК ПРЫГНЕТ…

nar

На сайте радио «Свобода» на азербайджанском языке (“Azadlıq”) опубликована любопытная информация: русскоязычный писатель готовит (готовит!) обращение по поводу ареста двух молодых азербайджанских поэтов в Иране.
Интересно, что тут готовиться? Может, господин Абдуллаев учит персидский язык? Иранскому президенту можно было бы обратиться и на азербайджанском языке, которым тот владеет. Видимо, им не владеет сам г-н Абдуллаев.
Но еще интереснее то, что Чингиз Абдуллаев не обращается к азербайджанскому президенту по поводу ареста в Баку журналиста и правозащитника Гилала Мамедова. Или то, что позволено азербайджанским властям, не позволено иранским? Или слабо Чингизу Абдуллаеву обратиться к полновластному хозяину собственной страны?
К иранскому президенту собирается обратиться и некогда хороший писатель Анар, уже тридцать лет руководящий Союзом писателей и на этой почве, судя по всему, потерявший всякое представление о стыде и совести. А из ума он не выжил, как утверждают многие. Человек, знающий к кому можно обратиться, а кому нельзя, несомненно находится в трезвом уме…

6 июл, 2012 at 10:00 PM