Архив | 19.01.2013

BAKI YÜRÜŞÜ

 

 

Tanklanıb, toplanıb, avtomatlanıb,

Uçarla şığıyıb, paraşutlanıb.

Son damla qanıyla yenə andlanıb,

Gedir rus əsgəri Bakı üstünə.

 

Bəlkə əcdadı da beləcə gedib,

Qaralı-qorxulu bir gecə gedib.

İndi yaraqlanıb nəticə gedir –

Gedir azadlığı Bakıdan ala.

 

Evin tək uşağı ərköyn oğlan,

Sümüyü təzəcə bərkiyən oğlan.

Qanı damarında kükrəyən oğlan,

Hayana üz tutub gedirsən belə?

 

Bir ayağın əfqan cəhənnmində,

Bu gün yenə ölüm cəhəngindəsən.

Qismətin bir matəm çələngidirmi?-

Belə başılovlu hara gedirsən?

 

Ordu ustavıyla savadlanıbdır,

Yazovun əmriylə qanadlanıbdır.

Milli küdurətlə qidalanıbdır,

Gedir qaraların dərsini verə.

 

Şimallar, soyuqlar qalır uzaqda,

Bakı yanvarının dadı ağızda.

Qırmızı bayraqdan, qara kağızdan,

Sən özün hifz elə bizləri, allah.

 

Şəhidlər sərilər yollar uzunu,

Tanklar üzüb keçər qan dənizini.

Son dəfə qatlayar Bakı dizini,

Hanı, qalib əsgər, gözündə sevinc?

 

…Mariya Pavlovna kilsədə ağlar,

“Tək nəvəmi özün hifz elə, allah!”!

Öpər tanrısını, sonra şam alar,

Yandırıb oduna dikər gözünü…

 

…Qurumaz göz yaşı şam alovunda,

Ay anam, ay bacım, toxta, ovun, dur.

O yanvar gecəsi xalq doğulurdu,

Büdrəyər, yıxılar, durar, dirçələr…

 

7-8 fevral 1990 Samara

 

 

 

УМЕР ХОРОШИЙ АРТИСТ РАСИМ БАЛАЕВ…

nar

После непродолжительной беседы по телефону с президентом Азербайджана скоропостижно скончался народный артист республики Расим Балаев, запомнившийся многим зрителям исполнением роли гениального поэта и мыслителя Насими в одноименном фильме.

 

19 янв, 2013 at 1:40 PM

РАСИМ БАЛАЕВ НАЛОЖИЛ В ШТАНЫ…

Ильхам Алиев:

— Ну, Расим муалллим, теперь можешь просить о чем твоя душа желает.

Расим Балаев:

— Ваше величество,  прикажите, чтобы мне выдали новые штаны… От страха, ваше величество, я в штаны наложил…

С КЕМ И С ЧЕМ АССОЦИИРУЕТСЯ РОССИЯ У ИНОСТРАНЦЕВ

nar

 

Пушкин, Путин, полоний, Толстой, Дед Хасан, зима, медведи, нефть, балет, кислота…

 

19 янв, 2013 at 12:39 PM

Robert FROST. ATILMIŞ MƏZARLIQ

 

(İN A DİSUSED GRAYVYARD)

 

Ot basmış cığırla qalxıb təpəyə,

Dirilər oxuyar daş yazıları;

Çoxdan ölülərin üzünə bağlı,

Çəkir diriləri məzarlıq hələ.

 

Yazılarsa deyir: “O dirilər ki

Bu gün bu daşları oxuyar, dönər,

Sabah özləri də qəbrə gömülər,

Daimi buranın olar skini.

 

Bəlkə də aldadır mərmər misralar,

Burda nə səs-səmir, nə də nişan var

Təzə mərasimdən. Yox təzə qəbir –

Eləsə adamı qorxudan nədir?

 

Çox ağıl istəmir bu, əlbəttə ki,

Daşlara deyəsən :”Rəzil ölümdən

Bezdik. Ölümsüzük biz indən belə”.

Daşlara da nə var – inana bəlkə.

 

 

 

 

ДУРИК, ЗАЧЕМ ТЫ УСЫ СБРИЛ…

nar

Дмитрий Песков заявил журналистом, что человек, который  на фотоснимке стоит  рядом с Путиным, не Дед Хасан, а он сам. «Посмотрите внимательно, это же вылитый я. Просто я тогда на спор усы сбрил», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

19 янв, 2013 at 8:33 AM

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ…

nar

Россия возвращает тело деда Хасана Грузии. Возможно, за этим последует и возвращение Южной Осетии…

Одним словом, у Бидзины Иванишвили жизнь налаживается…

 

19 янв, 2013 at 7:42 AM