Архив | 26.01.2013

Emili DİKİNSON. Heç zaman bilmərik…

We never know how high we are

 
Heç zaman bilmərik necə ucayıq,

Yerdən əgər bizi qaldırmasalar.

Bizə tanrı verəni gizləməsək,

Başımız bəlkə buludlarda durar.

 

Sadədən sadə olardı o zaman,
Qəhrəmanlıq – alışardıq biz ona.

Kral olmaqdan əgər qorxmayaraq

Kiçiltməsəydik biz boy-buxunu.

 

1870

 

tərc.: 14.03.1984 Moskva

УСТАЛИ ОТ ПОШЛОСТИ. ХОЧЕТСЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА…

nar

Так много Высоцкого…

Если бы только он сам, а то исполняют его песни какие-то мерзкие люди и, оказывается, что и музыка никудышная и стихи дрянные… И, если говорить откровенно, пошлые…

Мы и не замечаем, что Высоцкий давно стал частью Первого канала, как Катя Андреева, как Андрей Макаров, как Антон Верницкий…

А Чехова на телевидении нет. Когда отмечали день рождения Льва Толстого широко и телевизионно?

 

26 янв, 2013 at 7:34 PM

MEKSİKA NAĞILI

MEKSİKAheydər Əliyevin heykəli Mexiko şəhərinin mərkəzindən götürülüb. Deyilənlərə görə, öndər köçürülmək istəmirmiş və ciddi müqavivimət göstərib.Hətta danışırmış, deyirmiş ki, mən gərək həmişə mərkəzdə olam. Bir neçə takelaj fəhləsi bürünc çəkmələrlə vurulan təpiklərdən xəsarət alıb.

О ДВУХ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВ

nar

В интервью каналу Россия 1 Д.Медведев сказал, что  «рейтинги эффективности» министров «высосаны из пальца». «Это не наш метод, не наша методика»,- сказал господин Медведев и добавил, что» по-российски рейтинги должны выводиться через ж…пу».

26 янв, 2013 at 2:59 PM

MASA ÜSTÜNDƏ GÜLLÜ NƏLBƏKİDƏ

Masa üstündə güllü nəlbəkidə,
Qoşa şam baş-başa vermiş, alışır.

Məni yaxan, əridən təklikdir,

Qoşa şam od tutub yanır yanaşı.

 

Yox insaf odda, yox aman odda,

Axır, yuvarlanır ilıq gilələr.

Diksinir kölgələr divarlarda?

Nəfəsimdənmi şölələr titrər?

 

Düşərsə od cana – dil nalə çəkər,

Çəkərmi nalə dilindən yaxılan?

Axır şam ömrü güllü nəlbəkiyə,

Dil atəşində ölümün yaxını.

 

Meyli göylərdə bu dil yanğısının,

Uçmağa sanki bu dillər can atır.

Bitirmi ömrü şamın – yanğı sönür?

Ruhunu şamların ya göylər udur?

 

…Alov axır damarda, qaynar qan,

Sinəmdə od yanar, canım alışar.

Məni kimdir bu səsləyən, çağıran,

Bu nə dildir, bu dil nədən danışır?

 

Nə nəfəsdir bu sarsıdan ruhu,

Dalğası, zərbi qarsıdər dilimi.

Nə həvəsdir? – bədən axır, uçunur,

Əsir əlim və axtarır qələmi…

 

Dilindən ot tutub yanır qoşa şam,

Əriyir can, ömür gedir, tükənir.

Göylərə ruhları uçar, qovuşar,

Bəzəyər izlərisə nəlbəkini…

18-23 noyabr 1989, Samara

ПЕРСОНАЛЬНО ОТ ШЕКИНЦА

В рамках «Дней азербайджанской культуры» с 21 по 29 мая 2013 года в Самарской областной библиотеке пройдет выставка произведений известного тольяттинского художника, выпускника Художественного училище имени А. Азимзаде,  уроженца Шеки Байрама САЛАМОВАСОУНБ БАЙРАМ 1 БАЙРАМ 3