Архив | 21.01.2013

OTAQ

Bu otaqda bir yataq da olub və tanıdığım ən nəcib

                              insanlardan biri    Ehtiram uzun illəri o yatağa bağlı keçirib.

                            Otaq dünənəcən qalırdı. Ehtiramın ruhu, ümid edirəm, daha

                           uca yerdədir…

           

 

İki qovaq arasında

Boy verib ucalan otaq.

Budaqların sırasında,

Özünə yer alan otaq.

 

Baharda başdan-ayağa,

Yaşıl-yaşıl yanan otaq.

Qısılıb iki qovağa,

Mışıl-mışıl yatan otaq.

 

Səhərin dumanlığında,

Günəşə boylanan otaq.

Axşamın toranlığında,

Günəşlə yuyunan otaq.

 

Yağışlarla, küləklərlə,

Danışan, qonuşan otaq.

Məskən tapdığı bu yerə
Gözəlcə yaraşan otaq.

 

Nəğmələnib zaman-zaman,

Sükutu sındıran otaq.

Oxuyub-oxuyub coşan,

Quşları dindirən otaq.

 

Torpaqdan çəkib gözünü,

Aya-günə baxan otaq.

Başı buluda uzanan,

Tanrımıza yaxın otaq.

 

Ayları, illəri aşıb,

Kür üstünə qonan otaq.

Sinəsində uçmaq eşqi –

Qanadı bağlıqır ancaq…

                                  14 iyun 1985, Ərəbqardaşbəyli

 

XƏLİL RZAYA, MƏHBƏSƏ

 

 

Moskva məhbəsini,

Şərəfləndirib adın.

Salam dar qəfəsinə,

Xəlil Rza, gün aydın!

 

Gün hardan, işıq hardan,

Moskva məhbəsində?-

Gözündə yaş işardı –

Toxta, düşmən görməsim.

 

Dənizlərin buzunda,

Can bərkidən Xəlil bəy!

Titrədin, avazıdın,

Niyə birdən, Xəlil bəy?

 

Qələm qəhət, kağız yox,

Sözün sinədə yandı.

Bura girdin üzü ağ,

Məhbəs ruh sınayandı.

 

Cahana sığmayanlar,

Zindana sığınıblar.

Zindanda sıxılanlar,

Cahana sığınıblar.

 

Moskva ekranında,

Nədir bu tövbə demək.

Bu ekran Qurandımı,

Nəcib kişi, Xəlil bəy?

 

Hanı arxadaşlığın,

Təəsübçəkənliyin?

Hanı qızılbaşlığın,

Hanı döyüşkənliyin?

 

O dalınca gələnlər,

Hayana yönəldilər?

Səni bayraq bilənlər,

Deməli yanıldılar?

 

Sənli, bizli, Xəlil bəy,

Bu gün papaq yerdədi.

Tanrımız ola kömək,

Ruhumuzu bərkidə.

 

09 fevral 1990 Samara

 

 

 

 

 

 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ СКАЗКА

nar

Депутат Андрей Луговой осудил покушение на главного балетмейстера Большого Театра Сергея Филина. «Использовать серную кислоту в век атома, в век полония – это просто варварство», — сказал член Российского парламента.

21 янв, 2013 at 10:51 AM

«MÖMİNƏ HƏQQ DÜNYANI ZİNDAN DEDİ…»

Rasim Balayevin sözlərinə görə, o, “Qələt eləmişəım!” deməsəymiş, hökumət nəinki onu, hətta rolunu oynadığı şairi də cəzalandıracaqmış. Nəsimi “antimilli şair” və “Şamaxı lotusu! adlanacaqmış…