UİLYAM ŞEKSPİR. 51-Cİ SONET

Sonnet_51_1609.jpg

   Thus can my love excuse the slow offense…

Səndən ayrılandan ləng gedən ata,

Mənim eşqim belə haqq qazandırır:

İndi bu yol səni qoyur arxada,

Gərək mən tələsəm qayıdan zaman.

=
Onda yorğası da yavaş görünsə,

Bu yazıq heyvanı bağışlarammı?

Mahmızı sancaram, yelə də dönsə,

Uçsa da, deyərəm mən dayanmışam.

=

Mənim istəyimlə ayaqlaşmaz at;

Yalnız saf eşqdən yaranan istək,

Yarın yollarında kişnəyıb çapar.

Eşqimsə yabıma belə deyəcək:

           =         

                    Ləng idin ayrılıb gedəndə yardan,

                    Qal, özüm çaparam mən qayıdanda.

Ingiliscədən tərcümə

09.02.2018

Samara
QEYD

51-ci sonet 50-ci soneton davamıdır.

Şərhçilər 11-ci misranın naşirlər və tənqidçilər üçün əngəl yaratdığını qeyd edirlər (“neigh” sözü). Don Peterson sonetin mətnində buu sözü “rein” sözü ilə əvəz etməyi məsləhət görür və güman edir ki, “neigh” naşirin ya mürəttibin səhvi nətəcəsində meydana çıxıb.

Stephen Booth “naigh” (“deny” mənasında) sözünü təklif edir.