Архив | 21.07.2019

GEORGİ İVANOV. “YOXDUR RUSİYADA ƏZİZ MƏZAR DA…”

georgii-ivanov

Нет в России даже дорогих могил…

Yoxdur Rusiyada əziz məzar da,
Bəlkə əvvəl oub –deyil yadımda.

 

Yox daha Peterburq, Kiyev, Moskva,
İndi yaddan çıxıb, olsa da bir vaxt.

 

Sərhəd də bilmirəm, dəniz də, çay da,

Rus adamı qalıb bilirəm, orda.

 

Ağılca o, rusdur,  rusdur ürəkcə,
Mən onu anlaram, əgər görüşsək

 

Yarımca kəlmədən…elə o andan,
Onun ölkəsi də çıxar dumandan.
1923

ruscadan tərcümə

21.07. 2019, Samara

 

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы —
Может быть и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек,
Знаю — там остался русский человек.

 
Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова… И тогда начну
Различать в тумане и его страну.