Архив | 24.07.2019

ANNA AXMATOVA. “SİZ QALIN, YAŞAYIN, MƏN GEDƏRİYƏM…”

AKHMATOVA

Вам жить,  а мне не очень…

 

Siz qalın, yaşayın, mən gedəriyəm,

Döngə qabaqdadır, yaxındır indi.

Gözəgörünməzdə hesab, deyirəm,

Necə də dəqiqdir, necə də ciddi.

 

 

 

Cürbəcür vurulur vəhşi hər heyvan,
Gərək hər birinin növbəsi çata.

Seçilir ov vaxtı fəsilnən, aynan,
İl boyu vururlar canavarısa.

 

 

 

Azad yaşamağı sevir canavar,
Hesab tez çəkilir onunla ancaq,

Meşədə vurular, çöldə vurular,
Ovçu il uzunu gəzər dalınca.

 

Ah, mənim yeganə dostum, ağlama,
Yayın oğlan çağı, qış günü ya da,
Qurdlar oylağından qulaqlarına
Yenə mənim səsim gəlib çatanda.

1959

Ruscadan tərcümə

24.07. 2019, Samara

 

Вам жить, а мне не очень,
Тот близок поворот.
О, как он строг и точен,
Незримого расчёт.

 

Зверей стреляют разно,
Есть каждому черёд
Весьма разнообразный,
Но волка — круглый год.

Волк любит жить на воле,
Но с волком скор расчёт:
На льду, в лесу и в поле
Бьют волка круглый год.

 

Не плачь, о друг единый,
Коль летом иль зимой
Опять с тропы волчиной
Услышишь голос мой.

 

<1959>