Архив | 26.07.2019

GEORGİ İVANOV. “DÜNYA SOYUĞUDUR SƏNİ ÜŞÜDƏN…”

georgii-ivanov

Холодно бродить по свету…

 

Dünya soyuğudur səni üşüdən,
Tabutda bundan da soyuqdur amma.

Saxla yadda bunu, saxla həmişə,

Nahaq taleyini sən yamanlama.

 

 

Hələ də Bloku sən oxuyursan,
Hələ də gözlərin pəncərədədir.

Hələ bilmirsən ki, vaxt çatar haçan,
Heç nədə, heç kimdə  indi yox aman,

Hər şey birdəfəlik məhv olub gedir.

 

Kim nə deyə bilər —  həyat gözəldir,
Ölümsə dəhşətdir, bunu bilirik.

Ölüm eybəcərdir, ölüm rəzildir,

Ancaq hamısının qiyməti qəpik.

 

 

Saxla saxla bunu yadında möhkəm

— Bircə damla həyat, işıq bir azca,

“Donna Anna! Anna! Yox ancaq cavab,

Anna, Anna! Batıb sükuta aləm».

 

Ruscadan tərcümə

23. 07. 2019, Samara

 

 

 

Холодно бродить по свету,

Холодней лежать в гробу.

Помни это, помни это,

Не кляни свою судьбу.

 

 

 

Ты еще читаешь Блока,

Ты еще глядишь в окно,

Ты еще не знаешь срока —

Все неясно, все жестоко,

Все навек обречено.

 

 

И конечно, жизнь прекрасна,

И конечно, смерть страшна,

Отвратительна, ужасна,

Но всему одна цена.

 

 

Помни это, помни это

— Каплю жизни, каплю света…

 

«Донна Анна! Нет ответа.

Анна, Анна! Тишина».