Архив | 25.03.2021

DƏLİ DOMRULUN ATASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ağ saqqallı əziz, möhtərəm ata!

Bilirsən başıma gələn nə işdi? —
Başım havalıydı, küfr danışdım,
Xoşuna gəlmədi ulu Tanrının.

Buyurdu alqanad Əzrayılına,

O da yerə endi göyün üzündən,
Basıb qondu ağca sinəm üstünə,

Boğaraq canımı almaq istədi.

Səndən can diləsəm, ata, verərsən? —

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan!

25.03. 2021, Samara

DƏLİ DOMRULUN ƏZRAYILA DEDİYİ (2)

  (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Aman ver, Əzrayıl!

Güman yox, imandır Tanrı birliyi!

Mən nə biləydim ki, beləsən, qoçaq,
Sən can alırmışsan, oğurlayaraq.

Bizim yaşılyamac dağlarımız var,
Dağlar ətəyində bağlarımız var,
Bağlar qarasalxım üzüm bitirir,

Üzümün şirəsi şərab yetirir.

Başı havalanır kim onu içsə,

Mən də içkiliydim, bu dəfə keç sən.

Hələ doyurmayıb bəylik, igidlik,
Öldürmə, Əzrayıl, mənə mədət qıl!

24. 03. 2023, Samara