Архив | 22.03.2021

URUZUN DUSTAQLIQDA QAZAN XANA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruz dustaq olduğu boy)

Bəy baba, bura gəl!

Hardan bildin burda dustağam axı,

Daldan əllərimi yağı  bağlayıb,
Mənim ağ boynuma qıl sicim taxıb,
Qaragöz igidlər gedib qırğına?

Gəlmədin, kafərlər belə dedilər:
“Salın xan Qazanı atın belindən,
Sarıyın dirsəkdən ağ əllərini
Ayırın bədəndən gözəl başını,
Axıb alca qanı tökülsün yerə,

Öldürün oğlünü onunla birgə,
Sönsün qoy ocağı”, — dedilər onlar.

Xan ata, qorxuram qonur atını,
Birdən səyirdərkən sürüşdürəsən,

Savaşdığın anda əsir düşəsən,

Yağılar kəsələr gözəl başını,
İndi “oğul” deyib sızlayan anam,
“Başım bəxti Qazan” deyib ağlaya.

Ata, vaxt var hələ, geri dön, qayıt,

Altın ban evinə sür qonur atı!

Qarıyan anama ümidi ol sən,

Qaragöz bacımı qoyma ağlasın!

Ata oğul üçün ölsə, ayıbdır,

Yaradan haqqına, dön, evə qayıt!
Anam qarşı gəlib məni soruşsa,
Deyərsən ki, gördüm oğlunu dustaq.
Deyərsən əlləri dalında bağlı,
Deyərsən boynuna sicim taxılı.

Deyərsən qıl köynək boynunu sürtər,

Buxov topuğunu döyənək edər.

Yediyi küt arpa çörəyi, soğan,
Üzməsin özünü qoy ancaq anam,

Oturub göz diksin  yollara bir ay,
Bir aya gəlməsəm, baxsın iki ay,
İki ay ötərsə, üç ay da baxsın,

Ölmüşəm deməli, üç ay da çıxsa,
Ayğır atı kəsib aşımı versin.
Yad qızı arvadım halallıq alsın,
Mənim gərdəyimə girsin ayrısı.

Anam göy geyinsin, qara bağlasın,
Qalın Oğuz eli yas da saxlasın.

Qayıt, evimizə dön ağam Qazan,
Mənim qara başım yoluna qurban!

21-22.03. 2021, Samara