Архив | 26.03.2021

DƏLİ DOMRULUN ANASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Bilirsənmi nələr oldu, ay ana?

Alqanad Əzrayıl gəldi uçaraq,
Basıb qondu mənim ağca sinəmə,
Canımı alırdı xırıldadaraq.

Can istədim, atam vermədi mənə.

Can ana, canını verərsənmi sən?

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan?

Ağ üzə dırnaqla qan salacaqsan?

Qara saçı yolub dağıdacaqsan?

26.03. 2021, Samara

ATASININ DƏLİ DOMRULA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul)

Canımın parası oğul, ay oğul!

Doqquz buğa kəsdim sən doğulanda,
Qızıl ban evimin dirəyi oğul!

Bir bölük qızımın çiçəyi oğul!

Qarşıdakı qara dağım gərəksə,
Gəlsin, Əzrayılın yaylağı olsun!

Soyuq bulaqlarım əgər gərəksə,
Hər biri Əzrayıl bulağı olsun!

İlxı şahbaz atım ona gərəksə,

Gəlib minər könlü haçan istəsə.

Qatar-qatar qızıl dəvələrimi,
Yükünü vurmağa ona verərəm.

Gərəksə yaylaqda ağ qoyunlarım,

Bişsin mətbəxində, doyursun qarın.

Qızıl-gümüş pulum gərəksə əgər,
Nə qədər istəsə, xərcləyə bilər.

Oğul, dünya şirin, can əzizdir həm,

Mən sənə canımı qıya bilmərəm!

Səni məndən artıq sevən anan var,

Anandan can istə, anana yalvar!

 

25. 03. 2021, Samara