Архив | 19.03.2021

BEYRƏYİN KİÇİK BACISINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

A qız, nə ağlarsan “ağa” deyərək,

Göynədi, alışdı sinəmdə ürək.

Məgər sənin ağan yoxa çıxıb, qız?

Ürəyinə qaynar yağlar axıb, qız?

Niyə sarsılıbdır, qız, qara bağrın,
Nədir “ağa” deyib bu ağlamağın?

Bağrıma od düşüb, içimdə yanğın…

Qarşı qara dağı soruşsam əgər,
Kimlər yaylağında onun dincələr?

Soyuq sularını soruşsam əgər,
De, onlardan içib kim sərinlənər?

Əgər tövlə-tövlə şahbaz atları,
Soruşsam, de, kimlər minib atlanır?

Qatar-qatar dəvə soruşsam əgər,
De, bellərindəki kimindi yüklər?

Ağca qoyunları soruşsam əgər,
Toy qurub onlardan kim kabab çəkər?

Dilimə gələrsə qara-göy çadır,
İndi kölgəliyi, de, kimə çatır?

Ağzınla, dilinlə, söylə, qız kişi,

Sənə qurban olsun bu qara başım!

18.03. 2021, Samara