Архив | 17.03.2021

BAMSI BEYRƏYİN ATA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Sənin alnın açıq meydana bənzər,
Gözlərin çıraq tək gecə közərər.

İpək kimi yumşaq, incədir yalın

Qoşa-ekiz qardaş iki qulağın.

Ər murada çatar sənin belində,

At demərəm sənə, qardaşıq indi,
Çətin səfərimdə iki yoldaşıq,
Mənə yoldaşdan da indi sən artıq.

17. 03. 2021, Samara

QARACA ÇOBANIN KAFİRƏ DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Bəsdir, itim kafir, boş danışdığın,

İtimlə bir yalaq yalayan azğın!

Altında alaca atını öymə,
O mənim ala baş keçimə dəyməz!

Öymə başındakı dəbilqəni də,
Mənim börküm ondan çox dəyərlidir!

Altmış tutamlı nizəni öymə,

Dəyməz bu qırmızı dəyənəyimə!

Kafir, qılıncını öymə çox da sən,
Ondan daha qolay məndəki çövkan!

Öymə belindəki doxsan oxunu,

Sapandım gözünün alar odunu!

Gəl, yaxındasan da, uzaqdasan da,
İgid zərbini gör, itil sonra da!

16.03. 2021, Samara