Архив | 16.03.2021

ŞUBERT. ÖLMƏZ KVİNTET

U LENİ. KİNO

Otuz bir yaşında dünyadan gedən,

Ya da aparılan.. Bəlkə hardasa,
Bir qalaktikada yazır yenə də,
Düha ölüb-itməz, tanrıdandısa….

İsrafil şeypuru deyil, bəlkə də,

Dinər qiyamətdə Şubert əsəri.

Oyanar, hüzurda bəşər diz çökər,

Dinləyər, qınamaz Tanrı bəşəri…

Arzum var, əziz dost! Sabah mən ölsəm,
Şuberti çaldırın, bacarsaz əgər.

İyirmi birinci dəqiqəsində,
Bağlı gözlərimdən yaş axıb gedər…

16. 03. 2021, Samara

XATINININ DİRSƏ XANA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Səbr elə, Dirsə xan, qəzəb eləmə!

Bu acı sözləri mənə söyləmə!

Cinini cilovla, xan, ayağa dur!

Tikdir yer üzündə qırmızı çadır!

At, ayğır, buğa kəs, qoyun, qoç öldür!

Yığ Daş, İç Oğuzdan bəyləri bir-bir!

Don al yalıncığa, doydur acları!

Borclunun yerinə ödə borcları!

Ət təpəyə dönsün, ağ qımız gölə!

Toy elə, arzunu tanrıdan dilə!

Ağzı dualıdan alqış eşitsə,

Bəlkə tanrı bizə oğul bəxş edər.

15. 03. 2021, Samara