Архив | 24.03.2021

ƏZRAYILIN DƏLİ DOMRULA DEDİYİ (1)

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ey, dəli qırışmal!

Xoşuna gəlmirmi cöngə gözlərim? —

Çoxlu qızlar olub gözləri göyçək,

Gəlinlər də olub gözləri göyçək,
Onların canını mən almışam, bil!

Xoşuna gəlmirmi saqqalım ağdır? –

Çox qarasaqqallı igidlər olub,

Onların canını alan mənəm, bil!

Mənim saqqalımı ağardan budur!

 

23.03.21, Samara

DƏLİ DOMRULUN ƏZRAYILA DEDİYİ — 1

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Dəmrul boyu)

Vay-vay, nə heybətli qocasan, kişi?

Niyə qapıçılar səni görmədi?

Duyuq düşmədilər niyə çavuşlar?

Birdən görməz oldu görər gözlərim,
Birdən tutmaz oldu tutar əllərim.

Titrədi bədənim cuşa gələrək,

Düşdü altın qədəh əlimdən yerə,
Ağzımın içini sanki buz almış,
Saqqalcığı ağca, tanınmaz kişi.

De, kimsən, nəçisən cöngəgöz qoca,
Söylə, görkəmində bu heybət nədir!
Qadam-balam bu gün toxunar sənə!

 

23.03. 21, Samara

DƏDƏ QORQUDUN URUZ DUSTAQLIQDAN ÇIXANDA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruz dustaq olduğu boy)

Xeyirdua verək, xanım!

Doğma uca qara dağın uçmasın,

Kəsilməsin kölgə verən ağacın.

Qanad çalıb ucalıqda uçasan,
Qurumasın gözəl sulu bu axın.

Namərdlərin olmayasan möhtacı,
Büdrəməsin çaparkən ağ-boz atın,

Gödəlməsin döyüşəndə qılıncın.

Üzülməsin Tanrı verən umudun.

Ayırmasın axır gündə imandan,
Qəbul etsin bu beş kəlmə duanı.

Rica yetsin günahları olandan,
Bağışlansın Məhəmmədin adına.

23.03. 2021